Artikel geschreven Jean-Pierre VERGAUWE, Architraaf n° 214 van Mei 2023 Het Hof van Beroep te Brussel heeft op 13 januari 2022 (2017/AR/521) een uitspraak gedaan die verdient om te worden besproken. De omstandigheden van de zaak kunnen als volgt worden samengevat: De bouwheer is eigenaar van een gebouw gelegen in Ukkel. Op 15 maart 2004…

Article publié par Jean-Pierre Vergauwe dans la revue Architrave n° 214 de mai 2023 La Cour d’appel de Bruxelles a rendu un arrêt le 13 janvier 2022 (2017/AR/521) qui mérite d’être commenté. Les circonstances de la cause peuvent être ainsi résumées. Le maître de l’ouvrage est propriétaire d’un immeuble situé à Uccle. Par contrat du…

Artikel geschreven Philippe DELMARCELLE, Architraaf n° 212 van September 2022 1. Tijdens het uitvoeren van renovatiewerken beschadigt een aannemer de muur ter hoogte van de ingang van het naburig eigendom naar aanleiding van de plaatsing van een container (zie afbeelding). De aansprakelijkheid van de aannemer wordt op zich niet betwist, maar de schade, begroot op…

Article publié par Philippe DELMARCELLE dans la revue Architrave n° 213 de décembre 2022 1. En cours d’exécution de travaux de rénovation, un entrepreneur endommage le mur d’entrée de la propriété voisine lors de la dépose d’un  container. Si la responsabilité de l’entrepreneur n’est pas contestée, le montant de l’indemnisation évaluée à 10.000 euros est…

Article publié par Jean-Pierre VERGAUWE dans la revue Architrave n° 212 de septembre 2022 La 2ème chambre F de la Cour d’appel de Bruxelles a rendu récemment un important arrêt dans une affaire délicate et complexe qui opposait deux maîtres de l’ouvrage et l’architecte bâtisseur (arrêt du 18 novembre 2021, R.G. : 2017/AR/164 et 2017/AR/610). L’architecte…

Artikel geschreven Jean-Pierre VERGAUWE, Architraaf n° 211 van Mei 2022 Een bouwheer vertrouwt aan een architecte en volledige opdracht toe voor de bouw van een woning te Rixensart. Er wordt een aannemingsovereenkomst gesloten voor de ruwbouw overeenkomstig de uitvoeringsplannen van de architect en onder de “leiding” van de architect. De aannemingsovereenkomst verwijst onder meer naar…

Article publié par Jean-Pierre VERGAUWE dans la revue Architrave n° 211 de mai 2022 Un maître de l’ouvrage confie à un architecte une mission complète pour la construction d’une maison d’habitation à Rixensart. Un contrat d’entreprise est conclu pour le gros-œuvre conformément aux plans d’exécution de l’architecte et sous la « directive » de l’architecte. Le contrat…

Artikel geschreven Jean-Pierre VERGAUWE, Architraaf n° 210 van Maart 2022 Twee recente gerechtelijke beslissingen herhalen de principes met betrekking tot de onafhankelijkheid van de architect. Deze onafhankelijkheid is gebaseerd op artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect, dat voorziet dat men…

Article publié par Jean-Pierre VERGAUWE dans la revue Architrave n° 210 de mars 2022. Deux récentes décisions de justice rappellent les principes constants qui régissent l’indépendance de l’architecte. Cette indépendance est fondée sur l’article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte qui prévoit qu’il…

Artikel geschreven door Philippe DELMARCELLE (VERGAUWE & ASSOCIES), Architraaf n° 206 van Fébruari 2021 1. Vaststellingen In de uitoefening van uw beroep, bent u ongetwijfeld reeds in aanraking gekomen met de weigering van uw verzekeraar om uw beroepsaansprakelijkheid te dekken wegens gebrek aan verklaring van de aanvang van de werf. Deze situatie doet zich helaas…

Page 1 of 81 2 3 8