Artikel geschreven door Philippe DELMARCELLE (VERGAUWE & ASSOCIES), Architraaf n° 206 van Fébruari 2021 1. Vaststellingen In de uitoefening van uw beroep, bent u ongetwijfeld reeds in aanraking gekomen met de weigering van uw verzekeraar om uw beroepsaansprakelijkheid te dekken wegens gebrek aan verklaring van de aanvang van de werf. Deze situatie doet zich helaas…

Article publié par Philippe DELMARCELLE (VERGAUWE & ASSOCIES) dans la revue Architrave n° 206 de février 2021. 1. Constats Dans l’exercice de votre profession, vous aurez sans doute été confronté au refus de votre assureur de couvrir votre responsabilité professionnelle au motif de l’absence de déclaration de chantier. Cette situation se présente malheureusement trop souvent…

Artikel geschreven door Jean-Pierre Vergauwe, Architraaf n° 205 van December 2020. De Wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 « Goederen » van het Burgerlijk Wetboek treedt in werking op 1 september 2021. De wijziging heeft tot doel de verspreide wettelijke bepalingen te integreren. Het gaat onder meer over de bepalingen opgenomen in het Burgerlijk Wetboek…

Article publié par Jean-Pierre VERGAUWE dans la revue Architrave n° 205 de décembre 2020. La loi du 4 février 2020 portant le livre III « Les biens » du Code civil entrera en vigueur le 1er septembre 2021. La réforme vise une intégration de dispositions légales éparses, notamment du Code civil (droit de propriété et…

Artikel geschreven door Jean-Pierre Vergauwe, Architraaf n° 204 van September 2020 Zonder dit steeds goed te beseffen, is de architect betrokken bij de Wet Breyne, in het bijzonder in het kader van de opleveringsverrichtingen. De wet Breyne is van toepassing op zowel de bouwpromotie als op de algemene aanneming. Ik zal in dit artikel de…

Page 1 of 171 2 3 17

Categories