Artikel geschreven door Jean-Pierre Vergauwe, Architraaf n° 201 Ik dien nogmaals terug te komen op de kwestie van de beroepsbekwaamheid van de aannemers in de bouwsector. Deze materie, die nochtans essentieel is, is niet altijd bekend en wordt niet altijd gerespecteerd door de deelnemers aan het bouwproces. Ter herinnering, de aannemers in de bouwsector dienen…

Article publié par Jean-Pierre VERGAUWE dans la revue Architrave n° 201 de septembre 2019   Il me faut revenir encore une fois sur la question de l’accès à la profession des entreprises de la construction. Cette matière, pourtant essentielle, ne semble pas toujours bien assimilée et respectée par les participants à l’acte de bâtir. Pour…

Artikel geschreven door Jean-Pierre VERGAUWE in Architraaf n° 200, Mei 2019   Niettegenstaande de wettelijke verplichting van openbare orde om beroep te doen op een architect voor het opmaken van de plannen en de controle op de uitvoering van de werken, gebeurt het nog al te vaak dat bouwheren beslissen om deze verplichting niet na…

Artikel geschreven door Jean-Pierre VERGAUWE in Architraaf n° 199, Februari 2019   De klassieke opdracht van de architect houdt twee elementen in : het ontwerp en de controle op de uitvoering van de werken ; dit wordt bevestigd door artikel 4 van de wet van 20 februari 1939, die overigens ook het monopolie van de architect bevestigt….

Article publié par Maître Jean-Pierre VERGAUWE DANS LA REVUE architrave n° 200 de mai 2019.   Nonobstant l’obligation légale d’ordre public de recourir au concours d’un architecte pour l’établissement des plans et le contrôle de l’exécution des travaux, il arrive encore trop fréquemment que des maîtres de l’ouvrage décident, pour de mauvaises raisons d’économie, de ne…

Page 1 of 151 2 3 15

Categories