Artikel geschreven door Jean-Pierre Vergauwe, Architraaf n° 205 van December 2020. De Wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 « Goederen » van het Burgerlijk Wetboek treedt in werking op 1 september 2021. De wijziging heeft tot doel de verspreide wettelijke bepalingen te integreren. Het gaat onder meer over de bepalingen opgenomen in het Burgerlijk Wetboek…

Article publié par Jean-Pierre VERGAUWE dans la revue Architrave n° 205 de décembre 2020. La loi du 4 février 2020 portant le livre III « Les biens » du Code civil entrera en vigueur le 1er septembre 2021. La réforme vise une intégration de dispositions légales éparses, notamment du Code civil (droit de propriété et…

Artikel geschreven door Jean-Pierre Vergauwe, Architraaf n° 204 van September 2020 Zonder dit steeds goed te beseffen, is de architect betrokken bij de Wet Breyne, in het bijzonder in het kader van de opleveringsverrichtingen. De wet Breyne is van toepassing op zowel de bouwpromotie als op de algemene aanneming. Ik zal in dit artikel de…

Article publié par Jean-Pierre VERGAUWE dans la revue Architrave n° 204 de septembre 2020. Sans bien toujours s’en rendre compte, l’architecte est concerné par la loi Breyne particulièrement dans le cadre des opérations de réception des travaux. La loi Breyne s’applique tant à la promotion immobilière qu’à l’entreprise générale. J’examinerai dans cet article l’intervention de…

Artikel geschreven door Jean-Pierre Vergauwe, Architraaf n° 203 van Februari 2020 In het artikel dat gepubliceerd werd in Architraaf nr. 201 van september 2019 kwam ik terug op de vraag omtrent de toegang tot het beroep van de aannemers. Ik denk dat het nuttig is om in huidig artikel op deze vraag terug te komen,…

Page 3 of 19 1 2 3 4 5 19

Categories