Artikel geschreven Jean-Pierre VERGAUWE, Architraaf n° 208 van September 2021 De 9de kamer van de rechtbank van eerste aanleg van Waals Brabant wees een interessant vonnis op 28 juni 2021 (onuitgeg. Inzake V. en B tegen BV CI). De bouwheer, eigenaar van een gebouw te Sint-Genesius-Rode, had de fabricatie, levering en plaatsing van buitenschrijnwerk besteld…

Article publié par Jean-Pierre VERGAUWE dans la revue Architrave n° 208 de septembre 2021. Un jugement intéressant vient d’être rendu ce 28 juin 2021 par le Tribunal de 1ère Instance du Brabant Wallon, 9ème chambre, inédit, en cause V. et B contre sprl CI. Le maître de l’ouvrage, propriétaire d’un immeuble à Rhode-Saint-Genèse, avait commandé…

Artikel geschreven door Jean-Pierre VERGAUWE, Architraaf n° 207 van Mei 2021 INLEIDING Gedurende vele decennia is de wetgever bijzonder stil geweest omtrent de verzekeringen in de bouw. Deze lacune werd herhaaldelijk aangeklaagd, doch zonder resultaat. De aansprakelijkheid van de bouwers zou niet efficiënt zijn zonder de garantie dat een verzekering dit belangrijk risico dekt. Immers,…

Article publié par Jean-Pierre VERGAUWE dans la revue Architrave n° 207 de mai 2021. INTRODUCTION Durant plusieurs décennies le législateur est resté singulièrement muet en matière d’assurance dans le domaine de la construction. Cette lacune fut dénoncée vainement à plusieurs reprises tant il est vrai que la responsabilité des édificateurs ne saurait être efficace sans…

Artikel geschreven door Philippe DELMARCELLE (VERGAUWE & ASSOCIES), Architraaf n° 206 van Fébruari 2021 1. Vaststellingen In de uitoefening van uw beroep, bent u ongetwijfeld reeds in aanraking gekomen met de weigering van uw verzekeraar om uw beroepsaansprakelijkheid te dekken wegens gebrek aan verklaring van de aanvang van de werf. Deze situatie doet zich helaas…

Page 3 of 20 1 2 3 4 5 20

Categories