Artikel geschreven door Philippe DELMARCELLE (VERGAUWE & ASSOCIES), Architraaf n° 206 van Fébruari 2021 1. Vaststellingen In de uitoefening van uw beroep, bent u ongetwijfeld reeds in aanraking gekomen met de weigering van uw verzekeraar om uw beroepsaansprakelijkheid te dekken wegens gebrek aan verklaring van de aanvang van de werf. Deze situatie doet zich helaas…

Article publié par Philippe DELMARCELLE (VERGAUWE & ASSOCIES) dans la revue Architrave n° 206 de février 2021. 1. Constats Dans l’exercice de votre profession, vous aurez sans doute été confronté au refus de votre assureur de couvrir votre responsabilité professionnelle au motif de l’absence de déclaration de chantier. Cette situation se présente malheureusement trop souvent…